ปตท. (ป่าในกรุง) ถนนสุขาภิบาล2 เขตประเวศแชร์บทความนี้